ข่าวล่าสุด
1 เจ้าหน้าที่ รพสต.หนองระเวียง อ.พิมาย ออกให้บริการคัดกรอง เบาหวาน-ความดัน แก่ประชาชน กลุ่มอายุ 15-59ปี ที่บ้านใหม่ทิพย์ประชา ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
2 เจ้าหน้าที่ รพสต.หนองระเวียง อ.พิมาย ออกให้บริการคัดกรอง เบาหวาน-ความดัน แก่ประชาชน กลุ่มอายุ 15-59ปีที่บ้านหนองโสน ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
3 ผู้นำและอสม. หมู่9 บ้านนาตาหิน ต.หนองระเวียง เยี่ยมให้กำลังใจมารดาหลังคลอดและผู้ป่วยในหมู่บ้าน
4 นายอำเภอส่งตัวแทน และ นายก ภาษิต แสนเจ๊ก พร้อมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน เปิดศูนย์ไข้เลือดออก วอร์รูม (War Room) ในชุมชนบ้านหนองโสน หมู่ 11
5 เจ้าหน้าที่ รพสต.หนองระเวียง อ.พิมาย ออกให้บริการคัดกรอง เบาหวาน-ความดัน แก่ประชาชน กลุ่มอายุ 15-59ปีที่บ้านหนองกุฏีงาม ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
6 ขอบคุณเจ้าหน้าที่ อบต. ที่ออกมาพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย บริเวณบ้านคนป่วย บริเวณบ้านใกล้เคียงรัศมี 100เมตร และในโรงเรียนบ้านหนองโสน

เจ้าหน้าที่ รพสต.หนองระเวียง อ.พิมาย ออกให้บริการคัดกรอง เบาหวาน-ความดัน แก่ประชาชน กลุ่มอายุ 15-59ปี ที่บ้านใหม่ทิพย์ประชา ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ รพสต.หนองระเวียง อ.พิมาย ออกให้บริการคัดกรอง เบาหวาน-ความดัน แก่ประชาชน กลุ่มอายุ 15-59ปีที่บ้านหนองโสน ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ รพสต.หนองระเวียง อ.พิมาย ออกให้บริการคัดกรอง เบาหวาน-ความดัน แก่ประชาชน กลุ่มอายุ 15-59ปีที่บ้านหนองกุฏีงาม ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ อบต. ที่ออกมาพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย บริเวณบ้านคนป่วย บริเวณบ้านใกล้เคียงรัศมี 100เมตร และในโรงเรียนบ้านหนองโสน

เจ้าหน้าที่ รพสต.หนองระเวียง อ.พิมาย ออกให้บริการคัดกรอง เบาหวาน-ความดัน แก่ประชาชน กลุ่มอายุ 15-59ปีที่บ้านนาตาหิน ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ รพสต.หนองระเวียง อ.พิมาย ออกให้บริการคัดกรอง เบาหวาน-ความดัน แก่ประชาชน กลุ่มอายุ 15-59ปีที่บ้านโนนหญ้านาง ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา