ประวัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง

ประวัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง เดิม เป็นสถานีอนามัยหนองระเวียง
สร้างเมื่อปี พ.ศ.2514 อาคารสำนักงานได้รับบริจาคเป็นทุนต่อเนื่อง อยู่ในบริเวณวัดหนองระเวียง นางเสงี่ยม วิชัย เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยคนแรก
ปี พ.ศ.2528 มีการขุดสระหนองระเวียงทำให้น้ำท่วมสถานีอนามัย สภาตำบลหนองระเวียงก่อสร้างใหม่ในโรงเรียนนิคมฯ4 งบประมาณ 95,000 บาท เนื้อที่ประมาณ 2 งาน
ปี พ.ศ.2540 ชาวตำบลหนองระเวียงได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่เพื่อก่อสร้างสถานีอนามัยหลังใหม่ ณ ที่ปัจจุบันเป็นเงิน 418,000 บาท สิงหาคม 2542 ก่อสร้างอาคาร สอ.หลังใหม่ เนื้อที่ 3 ไร่ 2ตารางวา
25 มิถุนายน 2543 เปิดดำเนินการ
1 พฤศจิกายน 2544 เข้าโครงการสถานบริการปฐมภูมิ (PCU) มีพยาบาลวิชาชีพจาก รพ.พิมาย มาปฏิบัติงาน
1 มกราคม 2545 แพทย์จาก รพ.พิมาย มาปฏิบัติงานทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
25 กรกฎาคม 2545 เปิดดำเนินการเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนอย่างเป็นทางการและได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน
16 ธันวาคม 2546 เปิดอาคารแพทย์แผนไทยและดำเนินการแพทย์แผนไทย งบประมาณก่อสร้าง 150,000 บาท ประชาชนร่วมบริจาค
28 ธันวาคม 2547 ได้รับการประเมิน HCA จากทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
28 เมษายน 2549 ซื้อที่ดินเพิ่มจากทอดผ้าป่า เนื้อที่ 1 ไร่ ถมและสร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้า
เป็นเงิน 350,000 บาท
1 ตุลาคม 2552 ได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง
ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากตัวอำเภอพิมาย 16 กม. และห่างจากรพ.พิมาย 18 กม.

จำนวนบุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 คน , พยาบาลวิชาชีพ 3 คน , ทันตาภิบาล 1 คน ,พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 2 คน , ผู้ช่วยทันตกรรม 1 คน , พนักงานทำความสะอาด 1 คน ,
พนักงานแพทย์แผนไทย 1 คน , พนักงานขับรถ 1 คน
ประชากรรวม 5,513 คน ชาย 2,769 คน หญิง 2,744 คน หมู่บ้านรับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน
โรงเรียน 3 โรง วัด 6 วัด อสม. 166 คน มีโรงงานน้ำตาลอยู่ห่างจากสถานีอนามัย 1 กิโลเมตร

การให้บริการ
จำนวนผู้มารับบริการเฉลี่ยวันละ 60 คน เดือนละ 1,800 คน
วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดบริการ 08.30 น. 20.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เปิดบริการ 08.30 น.-16.30 น. บริการนอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16.30 – 20.30 น.
บริการทันตกรรมได้รับสนับสนุนจาก รพ.พิมาย ด้านยูนิตทันตกรรม บริการทันตกรรมวันจันทร์ – วันศุกร์ โดยมีทันตาภิบาลให้บริการประจำ
มีเภสัชกรจากโรงพยาบาลพิมาย มาสัปดาห์ละ 1 วัน แพทย์จาก รพ.พิมาย มาเป็นครั้งคราว
การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
10 พ.ย.2552 ประชุมประชาคมผู้นำและตัวแทนภาคีเครือข่ายทุกระดับ
ตั้งกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 15 คน กรรมการที่ปรึกษา 4 คน กรรมการฝ่ายสนับสนุนกิจกรรม 50 คน
11 ธ.ค.2552 คณะกรรมการเดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
26 ม.ค.2553 ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบปัญหาและตกลงจะพัฒนาโดยใช้แบบของ
รพสต.ดงแคนใหญ่ กำหนดการประชาคมทุกหมู่บ้านในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ครบทุกหมู่ จำนวน 10 หมู่ จากการประชาคมมีทุกหมู่บ้านมีข้อตกลงการระดมกองทุนจากประชาชนทุกคนช่วยกันบริจาคเงินคนละ 3 บาท ต่อเดือนทุกคน และแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินคณะกรรมการการเงินหมู่บ้านละ 1 คน
12 มี.ค.53 ประชุมตั้งคณะกรรมการการเงินกองทุน รพสต.หนองระเวียงเปิดบัญชีฝากเงินครั้งแรก จำนวนเงิน 12,402 บาท
31 พ.ค.53 ประชุมคณะกรรมการ รพสต.ทั้ง 3 ชุด หลังจากเก็บเงินได้ครบงวดที่ 2 จำนวนเงิน 132,734 บาท

สรุปปัญหาเพื่อการพัฒนา
อาคารสถานที่ยังไม่เหมาะสม
· บุคลากรขาดแพทย์ เภสัชกร
· ปัญหาผู้ป่วยเรื้อรังเพิ่มขึ้น
· ปัญหาสิ่งแวดล้อมมลภาวะเนื่องจากอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม
· ปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อินเตอร์เนตไม่ทันสมัย

การแก้ไขปัญหา
ตัวอาคารสถานที่ปรับปรุงอาคารชั้นล่างโดยใช้เงินกองทุน 75,140 บาท
· สร้างอาคารทันตกรรมจ่ายกลาง และส่งเสริมโดยเงินทอดผ้าป่าและเงินกองทุน 314,113 บาท
· ปัญหาผู้ป่วยเรื้อรังจัดคลินิกผู้ป่วยเรื้อรังมีจิตอาสาช่วยในการบริการ การออกกำลังกาย การเข้ากลุ่ม มีทีมสหะวิชาชีพเยี่ยมบ้าน
· ปัญหาบุคลากร ขาดแพทย์เภสัชกรรม

By witsanu

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You missed