เดือน: เมษายน 2024

14 เม.ย. 2567 นำทีมโดย ผู้ใหญ่สมปอง วาจาสัตย์ ทั้ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในหมู่บ้านนาตาหิน ต.หนองระเวียง

14 เม.ย. 67 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่19 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย (รพ.สต.)

13 เม.ย. 2567 ขอขอบคุณท่านกำนันสมชาย สันโดษ, ผญ.สุนทร พลองพิมาย, ผญ.สมชาย อาศัยป่า, ขอบขอบคุณ ท่านนายกภาษิต แสนเจ็ก, ผญ.จิดาภา แสนเจ็ก ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจด่านชุมชนบ้านนาตาหิน ต.หนองระเวียง

11 เม.ย. 2567 หมู่9 บ้านนาตาหิน ต.หนองระเวียง ตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์7 วันอันตรายรณรงค์เมาไม่ขับก่อนออกจากบ้านสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง สถานที่ตั้งด่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

You missed