เจ้าหน้าที่ รพสต.หนองระเวียง อ.พิมาย ออกให้บริการคัดกรอง เบาหวาน-ความดัน แก่ประชาชน กลุ่มอายุ 15-59ปีที่บ้านมาบประดู่ ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา